Nieuws

PERSBERICHT

Vernieuwde  aanpak van AZALEA veredeling belooft sterkere innovatie

 

Vanaf oktober 2022 vervoegen twee ervaren Vlaamse sierteeltbedrijven het bestaande innovatienetwerk AZANOVA. Azanova ontstond in 2008 als een coöperatie van een 20-tal vooruitstrevende azaleaproducenten, die met ILVO als partner voor veredeling, slim investeerden in markt- en consumentgerichte, kwalitatieve vernieuwingen.

 

De gespecialiseerde bedrijven FlorAmor en Hortibreed, actief in veredeling en in internationale vermarkting, treden nu toe tot dit netwerk.   

Het is een logische samenwerking, vinden de partners, gezien de sector zelf is veranderd en de kost van innovatie op deze manier haalbaar blijft. Het aantal telers binnen de nieuwe club is gedaald naar zes.  

 

Gemotiveerde partners

 

De jongste 10 jaar zijn er heel wat azaleakwekers gestopt of overgeschakeld op andere teelten. De resterende bedrijven zijn groter, bedienen een internationale markt en willen hun toegang tot duurzame en esthetisch aantrekkelijke vernieuwingen veilig stellen.

 

FlorAmor en Hortibreed, beide met hoofdzetel in Lochristi en geleid door Alain De Mol, zien een duidelijk meerwaarde voor een meer geïntegreerd innovatienetwerk.

 

Alain De Mol: “Wij komen via onze toetreding en investering terecht in een bredere kennisomgeving waar zowel de historische azaleacollectie als de nieuwste genetische breeding tools aanwezig zijn. Dit geeft ons meer kans op interessante potentiële innovaties, en vooral ook op een goed georganiseerde valorisatie ervan.”

 

Hortibreed is gespecialiseerd in veredeling en vermarkting van azaleas en Rhododendron.
Stefan Laridon, business unit development: “Om de continuïteit aan de veredelingszijde te verzekeren  haalden we recent een sierteeltonderzoeker in huis, namelijk Steven Engelen. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring opgedaan bij Bayer en gaat, samen met de ILVO-experts, het veredelingsprogramma voor AZANOVA begeleiden en de veredelingsdoelstellingen ervan opstellen.” Ten tweede komt er via  Hortibreed  extra marketing knowhow ter beschikking in de AZANOVAgroep.

Dr. Johan Van Huylenbroeck, ILVO wetenschappelijk directeur sierteelt:  “Via de uitbreiding omspannen we  voor het eerst de hele keten,  van onderzoek tot consumentgerichte marketing.  Dat is een sterkte. Voor het eerst is er in azaleaveredeling ook echt sprake van een evenwichtige privaat-publieke samenwerking. De fundamentele kennisontwikkeling op ILVO krijgt daardoor een versnelde valorisatie.” De  kwekersrechten van de nieuwe introducties worden door ILVO en Hortibreed samen beheerd.”

 

Geert Verbruggen is één van de participerende azaleatelers: “De telersgroep zal voortaan via de marketingkennis beter weten hoeveel van welke (nieuwe) cultivar er kan worden opgezet om collectief een betere producentenprijs te bekomen. Van prijsneming evolueren we hier naar prijssetting, en dat is een gunstig perspectief.”

 

 

Eerste nieuwigheid: Flandresse Premium Aiko


Een eerste wapenfeit vanuit het nieuwe AZANOVAnetwerk wordt al aangekondigd.

Christoph Stevens, sales en marketing verantwoordelijke bij FlorAmor: “Naar aanleiding van 25 jaar Flandresse presenteert de groep  de nieuwe lijn Flandresse Premium Aiko. In die lijn zitten hoogwaardige cultivars afkomstig uit het ILVO- veredelingsprogramma.”

De Aiko-cultivars zijn gekend om de speciale bloemvorm en de extra lange houdbaarheid in de huiskamer.

 

Mooie toekomst

 

De toekomst van de azaleasector ziet er als resultaat van bovenvermeld consortium rooskleurig uit.

 

“Tijdens de coronapandemie zagen we al een heropleving van de algemene interesse voor planten en ook kamerplanten bij de consument. Met de huidige energiecrisis lijkt het er binnen de gehele sierteeltsector op dat de minder warmtebehoeftige sierteeltsoorten in het voordeel komen,” zeggen de partners van het vernieuwde innovatienetwerk.